EUROPEJSKIE CENTRUM ŚCIGANIA ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH I FASZYSTOWSKICH

Kategoria: O nas Opublikowano: sobota, 12, grudzień 2015 Super User

KOMITET HONOROWY

KORNEL MORAWIECKI- Przewodniczący Komitetu – Wrocław, Marszałek Senior Sejmu RP VIII kadencji, przywódca Solidarności Walczącej

WŁADIMIR BUKOWSKI - Rosja (na emigracji w Anglii)

KOMITET HONOROWY

KORNEL MORAWIECKI- Przewodniczący Komitetu – Wrocław

Marszałek Senior Sejmu RP VIII kadencji, przywódca Solidarności Walczącej

Sylwetka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Morawiecki

WŁADIMIR BUKOWSKI - Rosja (na emigracji w Anglii)

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adimir_Bukowski

JÓZEFA ŻYCIŃSKA z Wołowa w gminie Bliżyn (Świętokrzyskie)

Żołnierz AK i WIN ps.”Zośka”, aresztowana razem z mężem przez UB. W śledztwie płk Humer połamał jej żebra. Pomimo ciąży została skazana na karę śmierci. Wyrok śmierci na męża Aleksandra wykonano. W kieleckim więzieniu urodziła im się córka pogrobowiec. Założyła „Solidarność” w skarżyskiej PKS. Radna gminy.

Na początku lat 90 oskarżyciel posiłkowy w procesie płk Humera.

Działa w: Światowym Związku Żołnierzy AK, NSZ, Związku Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów. Założyła jednostkę „Strzelca”.

NINA MILEWSKA - Gdańsk

Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), odczytała akt założycielski KPN przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1.IX.1979 r., Stowarzyszenie więźniów politycznych GODNOŚĆ, publicystka.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Nina_Milewska

ADAM MACEDONSKI - Kraków

Nurt Niepodległościowy, ROPCiO, założyciel KPN i Komitetu Katyńskiego

Nestor opozycji. Znany grafik. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Macedo%C5%84ski

STEFAN KUCHARZEWSKI – Lublin

ROPCiO, założyciel KPN. Nestor antykomunistycznej opozycji. Lekarz.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stefan_Julian_Kucharzewski

KRZYSZTOF BZDYL - Kraków
ROPCiO, założyciel KPN, Światowy Związek Żołnierzy AK. Więzień polityczny PRL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bzdyl

STANISŁAWA KOROLKIEWICZ – Białystok

Konfederacja Polski Niepodległej, kieruje stowarzyszeniem represjonowanych w PRL

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82awa_J%C3%B3zefa_Korolkiewicz

PAWEŁ WŁADKOWSKI – Gdynia

Konfederacja Polski Niepodległej, kieruje stowarzyszeniem ofiar Grudnia 1970. Powrócił z emigracji w RPA.

http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2008/art,148,857,obchody-38-rocznicy-grudnia-70-w-gdyni.html

ANDRZEJ MELAK – Warszawa

Komitetu Katyński, KPN, radny PiS. Więzień polityczny PRL.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Melak

JANUSZ FATYGA - Łódź i Kraków

ROPCIO, KPN, patron stowarzyszenia tzw. "III Konspiracji" w Łodzi

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Fatyga

JAN RACZYCKI - Bydgoszcz

Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze"

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jan_Raczycki

ZYGMUNT KORUS - Chorzów

Uczestnik Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego w 1968 r. w Krakowie.

Więzień polityczny PRL. Prowadzi Klub Gazety Polskiej w Chorzowie, literat

Sylwetka: http://naszeblogi.pl/blog/42

ANDRZEJ SOBIERAJ – Radom

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP) i KPN. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Sobieraj

AGATA MICHAŁEK- BUDZICZ - Kraków

KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój oraz Polskiej Sekcji Ligii Obrony Praw Człowieka. Animatorka ruchu ekologicznego.

Wygrała precedensowy proces cywilny przeciwko SB w PRL.

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego "Pro Patria, Pro memoria". http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Agata_Micha%C5%82ek-Budzicz

ADAM GIERA – Olkusz

Wywołał bunt w jednostce LWP podczas napaści na Czechosłowację w 1968 roku.

Za udział w protestach na wybrzeżu w 1970 r. wieziony dwa lata w Rawiczu. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Internowany dwa razy. Organizator górniczych strajków 1988 r. Postawił pomnik ofiar komunizmu w Olkuszu. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_Giera

PIOTR HLEBOWICZ - Barwałd Górny  

Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, Solidarność RI, Autonomiczny Wydział Wschodni "Solidarności Walczącej" oraz oddział Kraków SW. 

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Hlebowicz

JÓZEF PINTERA – Bydgoszcz

KOWzaP, Solidarność Walcząca i przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych "Chełminiacy 1982".

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=J%C3%B3zef_Jan_Pintera

JANUSZ SZKUTNIK - Rzeszów

NSZZ „S” RI, KOWzaP, PSL Solidarność, Solidarność Walcząca

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Janusz_Szkutnik

LECH OSIAK – Jastrzębie

NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, przywódca strajków

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Lech_Osiak

JANUSZ OLEWIŃSKI – Siedlce

We władzach regionalnych NSZZ „Solidarność” . Pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzynie 14.VIII.1982 r.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=O&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=7690&osobaId=70153&

http://fundacjagp.pl/index.php/soss/150-janusz-olewinski http://internowani-represjonowani.pl.tl/

JERZY ZACHAROW – Zamość

NSZZ Solidarność, internowany. Zwolniony z pracy.

Radny Zamościa (PiS). Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Wies%C5%82aw_Zacharow

MARIA WIĄCEK - Kraków

Porucznik WiN-u, odznaczona krzyżem Virtuti Militari

Córka kapitana WiN-u Mieczysława Wiącka ps. "Sztylet" bestialsko zamordowanego przez UB w 1946 r., miejsce pochówku ojca nieznane.

RYSZARD ŚWITOŃ – Katowice

Syn założyciela Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia,

więzień polityczny PRL.

JAROSŁAW ROLEWSKI – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Strzelec. Więzień polityczny PRL.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jaros%C5%82aw_Jan_Rolewski

HERBERT KOPIEC - Katowice

w opozycji związany z KPN i SW, założyciel NSZZ „Solidarność” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, były dziekan GWSP, relegowany z uczelni, publicysta.

https://www.youtube.com/watch?v=CiYE6Q_GRq0

ELZBIETA POSTULKA - Bukowno

Uczestnik Szarych Szeregów, KPN, Przewodnicząca Krajowego Porozumienia Emerytów i Seniorów II RP.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowe_Porozumienie_Emeryt%C3%B3w_i_Rencist%C3%B3w_Rzeczypospolitej_Polskiej

HALINA GAŁUSZKA – Cieszyn

córka oficera zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w ZSRR,

Rodzina Katyńska w Cieszynie

MARIUSZ CYSEWSKI - Piekary Śląskie

KPN, więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), publicysta, tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji.

http://naszeblogi.pl/blog/3329

ZYGMUNT MIERNIK – Dąbrowa Górnicza

NSZZ „Solidarność”, zbiegł z internowana w Zabrzu-Zaborzu.

Koordynator stowarzyszenia więźniów politycznych „Niezłomni”. Znany z protestu tortowego na procesie Kiszczaka

http://www.rp.pl/artykul/1016997-Kim-jest-czlowiek--ktorzy-rzucil-w-sedzie-tortem.html

KRYSTIAN FRELICHOWSKI – Bydgoszcz

Organizacja Młodzieżowa, KOWzaP, więzień polityczny PRL.

Radny PiS, Prowadzi klub Gazety Polskiej.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Krystian_Andrzej_Frelichowski

ARTUR ROGALA - Kraków

NZS, Ruch Wolność i Pokój (odmówił służby wojskowej w sojuszu z ZSRR)

współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. Liga Republikańska, ROP, PiS i Solidarna Polska. http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Artur_Rogala

TADEUSZ WOŁYNIEC – Koszalin

NSZZ „Solidarność”, PC i ROP. Założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koszalinie

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tadeusz_Jan_Wo%C5%82yniec

MARIAN STACH – Kraków

W 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Działacz KPN, KOWzaP i Solidarności. Więzień polityczny stanu wojennego.

W 2012 uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji historii w polskiej edukacji.

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Marian_Stach

TOMASZ SZCZEPAŃSKI - Warszawa

historyk, działacz PPS i KPN (kierownik referatu Międzymorza), ROP i LPR.

Obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot".

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tomasz_Szczepa%C5%84ski

ADAM WĘDRYCHOWICZGliwice

KPN, Ruch Odbudowy Polski, PSL Piast, Stowarzyszenie Polska Racja Stanu.

Poseł na Sejm RP III kadencji z listy ROP, lekarz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_W%C4%99drychowicz

PRZEMYSŁAW SYTEK – Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Prezes Sokoła

Poseł na Sejm RP I kadencji KPN.

http://kpn-1979.pl/old/print.php?type=N&item_id=226

ANDRZEJ KAZIMIERCZAK – Rzeszów

KPN, Komendant Strzelca, Związek Piłsudczyków, PiS. Poseł na Sejm PR II kadencji.

Postawił pomnik ofiar Komunizmu i odbudował pomnik płk POW Lisa-Kuli.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ka%C5%BAmierczak_(ur._1961)

RYSZARD KĘDRA – Krosno

KPN i NSZZ „Solidarność”, LPR. Poseł na Sejm III i IV kadencji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_K%C4%99dra

MIROSŁAW BORUTA – Kraków

doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Prowadził Klub Gazety Polskiej w Krakowie. Radny PiS

http://www.krakowniezalezny.pl/tag/miroslaw-boruta/ https://www.youtube.com/watch?v=PWUBtHm-kb0

JERZY BUKOWSKI – Kraków

rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, b. reprezentantem płk. Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, filozof, publicysta.
http://niezalezna.pl/autor/jerzy-bukowski

KRZYSZTOF CIESIESIELSKI – Lublin

KPN, analityk gospodarczy i ekonomiczny.

MONIKA BIENIEK - Kraków

Regionalny lider Stowarzyszenia Więźniów Politycznych "Niezłomni",

Koordynatorka Ruchu Kontroli Wyborów. Ukarana przez sąd w Krakowie karą grzywny za obronę Dobrego Imienia Polski przeciwko zniesławianiu pt. „polskie obozy”.

http://naszeblogi.pl/48241-represje-za-obrone-imienia-polski-dr-monika-bieniek-uj

BOGUSŁAW CEBULSKI – Ostrów Wielkopolski

Założyciel Klubu Gazety Polskiej. Antykomunista. Organizator marszy w obronie TV Trwam. Autor wielu znanych piosenek. Prowadzi Kapelę z nad Baryczy. Członek PiS.

http://www.kapela.znad.baryczy.cc.pl/

ZENON FABIANOWICZ – Krzeszyce k. Gorzów Wielkopolski

NZS, KPN, Prowadzi Klub Gazety Polskiej, Radny PiS

https://pl-pl.facebook.com/zenon.fabianowicz

ANDRZEJ ŚNIEGULA – Sieradz

Solidarność Rolników Indywidualnych. Walczy nadal w obronie polskiej ziem. Współpracownik Kazimierza Świtonia. Uczestnik Strzelca.

https://www.youtube.com/watch?v=w6g4zcXcGEw#t=406

JAROSŁAW HAJDUK - Tychy

KPN, założyciel ruchu MRN, działacz społeczny i samorządowy, radny I i VII kadencji

JANUSZ SZEJA  -  Tarnowskie Góry
KPN, " Strzelec" i grupa patriotyczna  Tarnowskie Góry

Dariusz Piotr Matuszewski – Gryfice (Zachodniopomorskie)

Konfederacja Polski Niepodległej, szef okręgu.

MACIEJ LISOWSKI – Warszawa

Twórca i dyrektor Fundacji walki z bezprawiem LEX NOSTRA, Prezes i współwłaściciel firmy prawniczej Kancelaria LEX NOSTRA, V-ce Prezes Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii, Członek-Założyciel Spółdzielni "Świetlik- reaktywacja".

Przedsiębiorca od 1992 r. W latach dziewięćdziesiątych właściciel firmy komputerowej, Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma "Psychologia w Teatrze Życia" (studiował także psychologię społeczną).

W przeszłości Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw.Dziennikarz, autor lub współautor wielu książek i publikacji. Wyróżniony odznaką „Człowieka Wolności i Niepodległości”.

http://fundacja.lexnostra.pl/

ADAM SŁOMKA - Katowice

Poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, Konfederacja Polski Niepodległej i Solidarność Walcząca

http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Adam_S%C5%82omka

http://www.slomka.bloog.pl

LESZEK ANDRZEJ MROCZKOWSKI - Warszawa

Żołnierz Zrzeszenia "Wolność i Niepodległość", odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009)

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Leszek_Andrzej_Mroczkowski

ALOJZY PIETRZYK

Działacz związkowy i poseł na Sejm RP I kadencji - wnioskodawca votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 13-15.12.1981 uczestnik strajku na KWK Manifest Lipcowy, internowany w stanie wojennym. Szef Regionu Śląskiego NSZZ "Solidarność" w latach 1990-92. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Alojzy_Pietrzyk

BARBARA BUTLER - BŁASIŃSKA - Warszawa

Córka powstańców warszawskich. Emerytowany nauczyciel akademicki (relegowana z lideum w 1968 r.). Kierujaca Stowarzyszeniem Kombatantów  - Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej II RP.

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/43101,wdziecznosc-wladz-warszawy-wobec-jej-obroncow.html

 

ANDRZEJ VOIGT

Działacz opozycji z Gdańska i Warszawy.

 

WIESŁAW NORMAN - Częstochowa

Działacz WZZ i NSZZ "Solidarność". Stowarzyszenie Więzionych i Represjonowanych w Częstochowie (WIR).

 

EUGENIUSZ SZOSTAK - Warszawa

Działacz antykomunistyczny.


Odsłony: 23139